Copijn Campus 013 Interieurbeplanting

Project:
Campus 013

Opdrachtgever:
Campus 013 en Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten

Specialisme:
Ontwerp, aanleg, onderhoud irrigatiesysteem

Ontwerp:
2015

Uitvoering:
2017

Beheer:
Heden

Discipline:
Irrigatiesysteem met webbased sturing en monitoring (iMC Box)

Copijn Campus 013 binnenbeplanting
Copijn Campus 013 Binnentuin Interieurbeplanting
Copijn Campus 013 Interieurbeplanting
Copijn Campus 013 Interieurbeplanting

De opgave

Campus 013 wenste een groene eyecatcher die zowel bij de entree als vanuit meerdere ruimtes in de school prominent zichtbaar is. De nieuwe locatie van de school biedt een breed onderwijsaanbod met drie leerwegen: de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengd theoretische leerweg. Circa 900 leerlingen en 85 personeelsleden zijn in het nieuwe gebouw gehuisvest. Eén van de ambities bij deze groene eyecatchers is dat de leerlingen zelf mee kunnen werken aan het beheer hiervan. In 2015 is Copijn geselecteerd door een aantal leraren, die zitting hadden in de bouwcommissie, om mee te denken over de invulling van deze ambities. HB Watertechnologie heeft de irrigatietechnieken voorgeschreven voor het project.

Onze visie

Het idee om in de nieuwe locatie een Tropenkas te realiseren die ook voor onderwijsdoeleinden gebruikt kan worden, ontstond in de gesprekken tussen de leraren en de ontwerpers van Copijn in 2015. In de ruim twee jaar die volgden tot de realisatie waren Copijn en HB Watertechnologie nauw betrokken bij het proces. Er werden gesprekken gevoerd met de bouwkundig architect om tijdig alle technische eisen verwerkt te krijgen in het bouwkundig ontwerp. Essentiële informatie voor het programma van eisen werd aangeleverd en er werd met de bouwmanager meegedacht over de planning. HB Watertechnologie heeft binnen deze planning de uitvoering verzorgd.

Het ontwerp

Door de optimale uitgangssituatie in de tropenkas waren er geen beperkingen in de invulling van de beplantingskeuze. Er is voldoende licht, een maximale bodem met substraat voor allerlei bomen en voldoende water door het uitgebreide irrigatiesysteem. De beleving van het groen wordt versterkt door de loopbrug die door de kas heen loopt. Leerlingen en leraren worden logistiek door de tuin geleid, vanwaar ze het prachtige bovenaanzicht van de kas kunnen ervaren.

Het groen levert niet alleen een bijdrage aan een gezonde, duurzame en representatieve omgeving, maar biedt leerlingen ook een directe connectie met het werkveld. De kas heeft een belangrijke visuele waarde voor de school gekregen. De leerlingen die in de lesrestaurants de fijne kneepjes van het horecavak leren zullen productiever zijn door het directe uitzicht op de Tropenkas. Voor de leraren die vanuit de lerarenkamer uitkijken op het groen heeft het een stressverlagend effect, iets dat goed van pas komt in hun hectische docenten bestaan.

Het resultaat

Een prachtige voorbeeldcase van hoe gebouwgebonden groen mee kan worden ontworpen met het pand dankzij tijdige betrokkenheid in het proces. De beplanting ziet er fris en groen uit door het irrigatiesysteem, dat dankzij de diverse sensoren op afstand te monitoren is. Het volledige onderhoud wordt ook door Copijn en HB Watertechnologie uitgevoerd waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.